Du bruger tiden på kerneforretningen – vi checker backup’en

Backup er vigtigt – men hvorfor er der så ikke fokus på det i så mange virksomheder. Fordi det ikke er din virksomheds kerneforretning – Det er til gengæld vores.

Derfor skal du lade os lave din Backup Check løbende.

Bemærk: Røsfeld IT Backup Check er fremover inkluderet i Røsfeld IT-driftsaftale

Der kan ikke være nogen tvivl om, at det er vigtigt at tage backup af data. Men ofte glemmer man, at det skal tjekkes om dataene på backup’en rent faktisk kan bruges igen, når der er behov for det. Vores erfaring viser, at langt de fleste virksomheder sørger for, at der bliver taget backup, men kun ganske få forsøger med jævne mellemrum at genskabe data for at sikre sig, at der overhovedet er data på backupbåndet.

Indhold

Backup Check er en jævnlig overvågning af virksomhedens backupsystem, hvor vi online sikrer og optimerer alle rutiner omkring backup. Med en fast aftalt frekvens tjekker vi backuppens status og forsøger at reetablere en tilfældig fil, så vi er sikre på, at backuppen også er brugbar.

I forbindelse med opstart af aftalen, sender vi en systemkonsulent fra Røsfeld IT, der sørger for, at alle opsætninger er lavet korrekt, og etablerer en mulighed for online opkobling. Herefter foregår de aftalte tjek online. De månedlige tjek indeholder:

  • Gennemgang af HDD og tapestreamer plads/kapacitet
  • Gennemgang af backup-log
  • Restore af tilfældig fil
  • E-mail med resultat samt eventuelle anbefalinger til ændringer eller forbedringer

En gang årligt kommer vores systemkonsulent på besøg igen for at sikre, at der ikke siden sidste besøg er udlagt dataområder, som der ikke tages backup af.

Samtidig undersøges tapestationen fysisk.

Fordele

Sikring af rutiner ved backup

Kontrol af backup inden skaden er sket

Optimal sikring af driftsstabilitet

Priser

Prisen består af et opstartsbeløb samt faste driftsomkostninger, som er afhængig af hvor ofte backup’en skal checkes samt typen af backup installation.

Ved henvendelse til os, giver vi en fast pris indenfor 3 arbejdsdage.